Aplikacja moblina

Aplikacja mobilna

Jak większość aplikacji także i ta ma system logowania, którym trzeba zarządzać.

Funkcjonalność Aplikacja mobilna dostępna w module Flota udostępnia możliwość podłączenia aplikacji mobilnej do systemu. W celu podłączenia aplikacji użytkownik powinien zeskanować kod QR przypisany dla swojego konta. Aby wyświetlić kod QR, należy kliknąć na przycisk Wyświetl QR.
 
W tej zakładce osoba zarządzająca ma możliwość dezaktywacji danego użytkownika, odbierając jednocześnie użytkownikowi możliwość logowania na danym urządzeniu.

Funkcjonalność Aplikacji mobilna umożliwia również dodania nowego użytkownika do systemu za pomocą formularza dostępnego po naciśnięciu przycisku Dodaj użytkownika.

Lista użytkowników może zostać również zaimportowana z pliku xls. Proces importu został opisany w zakładce Importowanie danych.