Typy przeglądów serwisowych

Typy przegladow serwisowych - lista

Słownik Typy przeglądów serwisowych pozwala na zdefiniowanie w systemie rodzai przeglądów serwisowych, jakim może podlegać nasz pojazd. Pole wymagane ubezpieczenie służy administratorowi do zdefiniowania czy do danego zdarzenia operat ma możliwość przypisania ubezpieczenia oraz polisy.

Aby dodać nowy rodzaj przeglądu serwisowego, należy poprzez przycisk Dodaj wprowadzić typ przeglądu serwisowego.

Aby zmodyfikować istniejący już rodzaj przeglądu serwisowego, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić/ uzupełnić dane.