Zarządzanie flotą

Zarządzanie flotą

Głównym założeniem aplikacji jFleet jest zarządzanie flotą pojazdów. Moduł Flota umożliwia monitorowanie samochodów oraz ewidencjonowanie delegacji kierowców. W tym module dostępne są 3 rodzaje ról dla użytkownika:

Kierowca ma wgląd do podstawowych informacji o pojazdach oraz o delegacjach, które zostały przez niego wprowadzone do systemu.

Operator ma dostęp do informacji w obrębie działu zdefiniowanego w systemie. Użytkownik z przypisaną rolą operatora widzi podstawowe informacje o pojazdach, delegacjach kierowców przypisanych do danego działu. Dodatkowo użytkownik posiadający uprawnienia operatora może wprowadzać oraz edytować dane o przeglądach, ubezpieczeniach, rejestracjach pojazdu, delegacjach.

Administrator ma dostęp do wszystkich informacji, do których mają dostęp użytkownicy z uprawnieniami Operatora, a dodatkowo może modyfikować konfiguracje systemu oraz strukturę firmy w systemie.