Lista urządzeń

Lista urządzeń

Każdy pojazd w flocie posiada system gps zamontowany w osobnym urządzeniu.

W zakładce Lista urządzeń dostępna jest lista wszystkich urządzeń TTS wprowadzonych do systemu. Na liście dostępne są następujące informacje o urządzeniu: numer seryjny, kod urządzenia, typ urządzenia, data zakupu, data gwarancji oraz pojazd, do którego urządzenie zostało przypisane. W celu dodania urządzenia do systemu należy wybrać przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić formularz. Dodane urządzenie może być w każdym momencie edytowana przez użytkownika. Cała historia zmian zapisywana jest w systemie oraz dostępna w formularzu edycji urządzenia. Formularz umożliwia również odłączenie urządzenia od pojazdu poprzez przycisk Edytuj → Odłącz samochód