Import urządzeń

Import urządzeń

W celu zaimportowania urządzeń do modułu Flota należy wybrać
Flota pojazdów → Lista urządzeń. W dolnej części strony zawierającej listę urządzeń wprowadzonych do systemu dostępny będzie przycisk importuj. Klikniecie przycisku spowoduje otwarcie okna pozwalającego na wybranie importowanego pliku w formacie XLS. Okno udostępnia też możliwość pobrania przykładowego pliku XLS za pomocą przycisku Pobierz przykładowy plik do importu. Po wybraniu pliku z danymi do importu należy formularz zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Po przeładowaniu strony otwarty zostanie formularz wyboru importowanych danych do systemu. Podczas importu urządzeń do systemu, wgrywany plik powinien zawierać:

  • kod urządzenia
  • numer imei urządzenia
  • typ urządzenia

Użytkownik dodatkowo może podać dodatkowe informacje takie jak:

  • data zakupu
  • data gwarancji
  • opis

Informacja o Typie urządzenia powinna być zgodna z nazwą typu urządzenia wprowadzoną w słownikach systemowych.

W przypadku wystąpienia błędu podczas importu danych użytkownik zostanie poinformowany o  błędzie przez komunikat systemowy, a importowane dane nie zostaną wprowadzone do systemu.