Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Każdy pojazd musi posiadać jakieś ubezpieczenie, pytanie tylko jakiego Ty potrzebujesz i jakie już posiadasz.

W zakładce ubezpieczenia dostępna jest lista ubezpieczeń pojazdów. Na liście dostępne są ubezpieczenia, które w danym momencie są przypisane do pojazdu oraz takie, które mogą zostać dodane. Przy każdej pozycji na liście mogą zostać wyświetlone 3 rodzaje przycisków;

Wprowadź - przycisk pozwala na wprowadzenie ubezpieczenia pojazdu do systemu. Przycisk jest widoczny w systemie, jeśli do danego pojazdu nie zostało jeszcze przypisane ubezpieczenie o określonym typie.

Edytuj - pozwala na edycję ubezpieczenia pojazdu w systemie.

Przedłuż - pozwala na przedłużenie ubezpieczenia pojazdu w systemie.

Lista dostępna w zakładce Ubezpieczenia może być filtrowana po typie ubezpieczenia, ilości dni do zakończenia ubezpieczenia, numerze rejestracyjnym pojazdu, właścicielu pojazdu, dziale firmy oraz mogą zostać wybrane pozycje z ubezpieczeniem lub bez. Lista ta może zostać eksportowana do pliku w formacie PDF.