Ewidencja kosztów

ewidencja

Każdy chce wiedzieć co ile kosztuje.

W systemie dostępne jest również zestawienie pozwalające wypisać pełną ewidencje pojazdu za dany miesiąc. Przed wygenerowanie zestawienia użytkownik powinien podać numer rejestracyjny pojazdu oraz miesiąc, za który chce wygenerować raport. W generowanym przez system raporcie zostanie wyświetlone następujące informacje: data wyjazdu, data przyjazdu, opis trasy wyjazdu, cel wyjazdu, godzina wyjazdu, godzina przyjazdu, stan licznika początkowy oraz końcowy, liczba przejechanych kilometrów, dane kierującego oraz koszty działu. System udostępnia możliwość generowania zestawień w 3 formatach:

  • PDF - zapis w pliku o formacie pdf
  • XLS - zapis w pliku arkusza kalkulacyjnego
  • HTML - podgląd zestawienia bezpośrednio na stronie systemu

Dodatkowo system umożliwia generowanie zestawienia w tle oraz możliwość zaplanowania generowania zestawienia przez system.