Słowniki modułu flota

Słowniki - flota pojazdów

Słownik, ale co to takiego......

Według Słownika Języka Polskiego PWN®, słownik to "zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, zwykle objaśnianych pod względem znaczeniowym". Według nas to też zbiór wyrazów opracowanych według zasady ale objaśniający świat ludzi niezbyt pojętnym komputerom.

Słowniki w aplikacjach pozwalają na połączenie świata rzeczywistego z algorytmami w systemie, od ich konstrukcji może zależeć czytelność raportów czy samej aplikacji, dla tego slowniki są dostępne tylko dla uprzywilejowanych użytkowników lub administratora systemu(1). Moduł flota do poprawnej pracy wykorzystuje siedem słowników.

 • Rodzaje transportu
 • Typy ubezpieczeń
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Typy delegacji
 • Typy zdarzeń
 • Typy urządzeń OBDII/GPS
 • Typy przeglądów serwisowych

Poprawne uzupełnienie słowników systemowych ułatwia pracę użytkownikom jak i adminsitraatorowi systemu.


(1) menu Administracja systemu jERP™

Słowniki systemu jERP™ znajdują się w menu Administracja. Każdy moduł wymagajacy szczegółowej konfiguracji ma wydzieloną własną grupę słowników, inne konfigurowane są poprzez parametry ogólne lub wspólne w menu Administracja -> Konfiguracja systemu. Moduły posiadajace własne grupy słowników dostepne przez Administracja -> Słowniki to

 • bank
 • kasa
 • budżetowanie
 • sprzedaż
 • magazyny
 • księgowość
 • środki trwałe
 • kadry
 • płace
 • CRM
 • delegacje
 • flota pojazdów