Edycja towarzystwa ubezpieczeniowego

Edycja towarzystwa ubezpieczeniowego

Słownik Towarzystwa ubezpieczeniowe pozwala na zdefiniowanie towarzystw ubezpieczeniowych w systemie. Wszystkie towarzystwa będą dostępne w formie rozwijanej listy.

Aby dodać nowe towarzystwo ubezpieczeniowe, należy poprzez przycisk Dodaj uzupełnić dane, wybrać ikonę nowego typu pojazdu.

Aby zmodyfikować istniejące już towarzystwo ubezpieczeniowe, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić dane.