Edycja typu delegacji

Edycja typu delegacji

W słowniku Typy delegacji umieszczamy możliwe cele podróż tzw. delegacje. Po uzupełnieniu tego słownika, użytkownicy podczas wprowadzania delegacji do systemu mają możliwość wyboru typu delegacji z rozwijanej listy.

Aby dodać nowy typ delegacji, należy poprzez przycisk Dodaj uzupełnić dane.

Aby zmodyfikować istniejący typ delegacji, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić dane.