Usuwanie typów zdarzeń

Typy zdarzeń - lista

Słownik Typy zdarzeń pozwala na zdefiniowanie w systemie rodzai zdarzeń, jakie może spotkać nasz pojazd. Pole wymagane ubezpieczenie służy administratorowi do zdefiniowania czy do danego zdarzenia operat ma możliwość przypisania ubezpieczenia oraz polisy.

Aby dodać nowy zdarzenie, należy poprzez przycisk Dodaj wprowadzić typ zdarzenia.

Aby zmodyfikować istniejący już typ zdarzenia, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić/ uzupełnić dane.