Dodawanie typu ubezpieczenia

Dodawanie typu ubezpieczenia

Słownik typy ubezpieczeń pozwalają na zdefiniowanie typów ubezpieczeń, które będę występować w systemie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania typy ubezpieczeń są spójne, użytkownik wybiera je z listy. Dodatkowo podczas wprowadzania  lub edycji typu ubezpieczenia użytkownik może wprowadzić opis.

Aby dodać nowy rodzaj ubezpieczenia, należy poprzez przycisk Dodaj wprowadzić typ ubezpieczenia.

Aby zmodyfikować istniejący już rodzaj ubezpieczenia, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić/ uzupełnić dane.