Rodzaje środków transportu

Rodzaje środków transportu

Słownik Rodzaje środków transportu pozwala na zdefiniowanie w systemie rodzajów środku transportu oraz przypisanie do każdego z nich indywidualnej ikony. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania użytkownik podczas dodawania/ edycji pojazdu będzie mógł wybrać z listy rodzaj pojazdu oraz określić dla niego odpowiedni kolor. Ikona ta pozwoli użytkownikowi na łatwiejszą lokalizację pojazdu na mapie dostępnej w systemie.

Aby dodać nowy rodzaj środka transportu, należy poprzez przycisk Dodaj uzupełnić dane, wybrać ikonę nowego typu pojazdu.

Aby zmodyfikować istniejący już rodzaj środka transportu, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić dane.