Edycja rodzaju transportu

Edycja typu/rodzaju środka transportu

W każdej chwili możliwa jest zmiana zapisanych w słowniku danych. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj widoczny w każdej pozycji słownika dla uprawnionych użytkowników. Następnie należy zmodyfikować dane rodzaju środka transportu i zapisać zmiany. Należy pamiętać jednak, że zmiany te będą obowiązywać dla wszystkich informacji powiązanych z tym typem środka transportu, również wprowadzonych wcześniej niż wykonana zmiana w słowniku. Z tego względu w niektórych przypadkach wskazane jest wprowadzenie nowego typu, a usunięcie już więcej nieużywanego.