Usuwanie rodzaju transportu

Rodzaje środków transportu

Usunięcie rodzaju środka transportu jest dostępne dla uprawnionych użytkowników. Od chwili usunięcia nie będzie możliwe tworzenie nowych środków transportu z tym typem.