Dodawanie urządzeń OBDII/GPS

Dodawanie nowego urządzenia OBDII

Słownik Typy urządzeń OBDII/GPS pozwala na wprowadzenie typów urządzeń GPS, które są/ będą wykorzystywane w naszej flocie. Do każdego typu urządzenia można określić status urządzenia parametry, przesyłane do systemu. Rodzaje informacji są uzależnione od urządzenie, jak i pojazdu (pola do wyboru są stałe).

Aby dodać nowy rodzaj urządzenia OBDII/GPS, należy poprzez przycisk Dodaj dodać nowy rodzaj urządzenia, wybrać status urządzenia, parametry urządzenia.

Aby zmodyfikować istniejący już rodzaj urządzeń OBDII/GPS, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić dane.