Import

Import

Czasami jest potrzeba aby wgrać dane

W celu zaimportowania pojazdów do systemu jERP przejść do Flota → Lista pojazdów. W dolnej części ekranu dostępny będzie przycisk Importuj. Po wybraniu przycisku użytkownikowi wyświetli się okno pozwalające na wybranie typu importowanych danych oraz pliku XLS zawierającego dane do importu. Za pomocą przedstawionej funkcjonalności użytkownik ma możliwość zaimportowania:

  • pojazdów,
  • danych rejestracyjnych pojazdów,
  • informacji o ubezpieczeniach pojazdów,
  • informacji o przeglądach pojazdów.

Funkcjonalność udostępnia również przykładowe pliki w formacie XLS, za pomocą których możliwe jest zaimportowanie pojazdów do systemu. W celu pobrania przykładowego pliku XLS należy wybrać odpowiedni typ importu, a następnie kliknąć na tekst Pobierz przykładowy plik do importu.