Import pojazdów

Import pojazdów

Po wybraniu odpowiedniego pliku XLS oraz typu importu Pojazdy należy zatwierdzić dane za pomocą przycisku Zatwierdź. Użytkownik zostanie przeniesiony do strony wyboru, które kolumny powinny zostać zaimportowane do systemu. Do wprowadzenia pojazdu do systemu niezbędne jest podanie następujących danych:

 • marka,
 • model,
 • numer VIN pojazdu,
 • data produkcji,
 • data zakupu,
 • data pierwszej rejestracji,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • data rejestracji pojazdu,
 • kod typu pojazdu.

Dodatkowo użytkownik może wprowadzić:

 • pojemność silnika,
 • datę wygaśnięcia rejestracji,
 • czy rejestracja jest tymczasowa („TAK”, „NIE”),
 • czy będzie odliczane 100% VAT („TAK”, „NIE”),
 • imei urządzenia,
 • kolor ikony,
 • opis,
 • kod typu ubezpieczenia,
 • data obowiązywania ubezpieczenia od,
 • data obowiązywania ubezpieczenia do,
 • data ważności przeglądu od,
 • data ważności przeglądu do,
 • data rozpoczęcia ewidencji,
 • data złożenia VAT-26,
 • stan licznika w dniu rozpoczęcia ewidencji.

Dane takie jak Kod typu ubezpieczenia oraz Kod typu pojazdu powinny być zgodne z danymi wprowadzonymi w słownikach systemu. W przypadku, gdy w importowanych danych pojawi się błąd, użytkownik zostanie poinformowany przez komunikat systemowy, a importowane dane nie zostaną wprowadzone do systemu.