Import danych rejestracyjnych pojazdów

Import danych rejestracyjnych pojazdów

Po wybraniu typu importu Informacje o przeglądach oraz wybraniu pliku z danymi do importu formularz należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Użytkownikowi pojawi się strona wyboru importowanych danych do systemu.
Podczas importu ubezpieczeń należy wybrać następujące dane:

  • numer VIN pojazdu,
  • data obowiązywania przeglądu od,
  • data obowiązywania przeglądu do.

Data wprowadzanego przeglądu nie może być wcześniejsza niż data ostatniego wprowadzonego przeglądu pojazdu.
W przypadku, gdy w importowanych danych pojawi się błąd, użytkownik zostanie poinformowany przez komunikat systemowy, a importowane dane nie zostaną wprowadzone do systemu.