Import użytkowników

Po wybraniu typu importu Informacje użytkowników oraz wybraniu pliku z danymi do importu formularz należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Użytkownikowi pojawi się strona wyboru importowanych danych do systemu.
Podczas importu użytkownika należy wybrać następujące dane:

  • login,
  • hasło,
  • imię,
  • nazwisko,
  • telefon.

Użytkownik dodatkowo może podać dodatkowe informacje takie jak:

  • e-mail,
  • dział,
  • jedn. org.

W przypadku, gdy w importowanych danych pojawi się błąd, użytkownik zostanie poinformowany przez komunikat systemowy, a importowane dane nie zostaną wprowadzone do systemu.