Import ubezpieczeń pojazdów

Import ubezpieczeń pojazdów

Po wybraniu typu importu Dane ubezpieczeniowe oraz wybraniu pliku z danymi do importu formularz należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Użytkownikowi pojawi się strona wyboru importowanych danych do systemu.
Podczas importu ubezpieczeń należy wybrać następujące dane:

  • numer VIN pojazdu,
  • typ ubezpieczenia,
  • data rozpoczęcia ubezpieczeniach,
  • towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dodatkowo użytkownik może wprowadzić:

  • datę zakończenia ubezpieczenia,
  • polisa.

Dane w kolumnie Typ ubezpieczenia powinien być zgodny z danymi wprowadzonymi do słownika. Data wprowadzanego ubezpieczenia nie może być wcześniejsza niż data ostatniego wprowadzonego ubezpieczenia z danym typem. W przypadku, gdy w importowanych danych pojawi się błąd, użytkownik zostanie poinformowany przez komunikat systemowy, a importowane dane nie zostaną wprowadzone do systemu.