System Zarządzania Flotą jERP™ jFleet™

  • mobilna aplkacja i dostęp przez WWW
  • moduł jFleet™ jest jednym z modułów jERP™
  • w zalezności od potrzeb moduł jFleet™ może w kazdej chwili mieć dostęp do kadr, płac czy delegacji...

Screenshot_2019-04-10-11-08-13-730_eu.jpbs.jfleet.jfleet4android.png

jFleet™ to jeden z modułów Systemu jERP™ i jako taki może być oferowany jako niezależne rozwiązanie dla firm, ale jak w każdej chwili może objąć swoim zakresem produkcję, sprzedaż.....

PIT, CIT i VAT 100%

Rosnące koszty użytkowania pojazdów w firmach spowodowane wzrostem cen paliw, ubezpieczeń oraz serwisowania pojazdów a także wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących PIT, CIT i VAT to wyzwanie, z którym muszą mierzyć się codziennie przedsiębiorcy.


Rozwiązaniem tego problemu jest nie tylko zwiększenie przychodów firmy, ale także racjonalne wykorzystanie własnych zasobów i ograniczenie wydatków. Bardzo ważne jest przy tym, aby wprowadzane oszczędności nie wpływały negatywnie na prowadzoną działalność. Podjęcie właściwych decyzji musi opierać się o sprawdzone informacje, a te możemy łatwo pozyskać dzięki systemowi zarządzania flotą.

Korzyści z wdrożenia systemu jFleet™:

Odliczenie pełnego podatku naliczonego z tytułu użytkowania pojazdu jest możliwe w przypadku wykorzystania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Obowiązkiem podatnika jest jednak udowodnienie, że pojazd nie jest wykorzystywany prywatnie. Wprowadzenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem modułu TTS oraz ewidencjonowanie przejazdów przez kierowców w aplikacji mobilnej pozwala na przygotowanie dokumentacji dla Urzędu Skarbowego oraz na kontrolowanie, czy nie dochodzi w firmie do nadużyć, które niosłyby za sobą poważne konsekwencje finansowe.
Monitorowanie tras kierowców oraz późniejsza analiza zgromadzonych danych o przebytych kilometrach, postojach, zużytym paliwie, czy nawet osiąganych prędkościach pozwoli wprowadzić właściwe zmiany w sposobie wykorzystania floty. Czasem wprowadzenie kilku pozornie małych zmian może przełożyć się na spore oszczędności w skali miesiąca czy roku.

Pilnowanie terminów ubezpieczeń i przeglądów to obowiązek nie tylko przedsiębiorcy ale i kierowcy użytkującego pojazd. Uzyskiwane z wyprzedzeniem powiadomienia ułatwią utrzymywanie floty a kierowca korzystający z aplikacji mobilnej będzie miał pewność, że dany pojazd może użytkować. Będzie to dla niego bardzo przydatna informacja kiedy nie będzie posiadał dokumentów pojazdu, co dziś nie jest już wymagane.


Moduł TTS może przekazać operatorowi informacje o zgłaszanych przez pojazd błędach oraz wymaganych serwisach. Niespodziewane wyłączenie pojazdu z użytku może stanowić poważny problem, więc posiadanie tych informacji jest szczególnie ważne przy planowaniu zadań.


Wykonywanie zadań służbowych przez pracowników z wykorzystaniem prywatnego samochodu jest następnie rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proces ten można zautomatyzować z wykorzystaniem modułu TTS i aplikacji mobilnej. Przekazana do systemu trasa zostanie automatycznie przeliczona i przekazana do odpowiedniego działu firmy a przedsiębiorstwo zyskuje kolejne dane do analizy ponoszonych kosztów.


Przedstawione powyżej przykłady to tylko niektóre możliwe zastosowania systemu zarządzania flotą dające realne korzyści. Wprowadzenie tego systemu w Państwa firmie otwiera wiele nowych możliwości zastosowania pozyskiwanych danych i interakcji w czasie rzeczywistym.