Zakończone delegacje

Wszystkie delegacje użytkownika

System pozwala na podejrzenie wszystkich delegacji danego użytkownika

Przesuwając w prawo z okna wprowadzania, przechodzimy do nowego okna zakończonych delegacji. Jest to lista wszystkich zakończonych kursów przez danego użytkownika. Poszczególne pozycje zawierają dane takie jak:

  • Typ delegacji.
  • Data rozpoczęcia i zakończenia przejazdu.
  • Godzina rozpoczęcia i zakończenia przejazdu.