Pierwsze uruchomienie

  • UWAGA
    Do każdorazowego logowania niezbędne jest połączenie z internetem.

Pierwsze uruchomienie aplikacji

Zanim się zalogujesz upewnij się, że masz utworzone konto w systemie jERP

Przy pierwszym włączeniu aplikacji, na ekranie wyświetli się nam tekst powitalny informujący nas o tym, jakie kroki musimy podjąć, aby się zalogować i móc korzystać z funkcji oprogramowania.


ODCZYTYWANIE KODU QR


Każdy istniejący użytkownik ma nadawany kod QR w module Flota systemu jERP. Osoba posiadająca konto ma możliwość wyświetlenia kodu QR w module Floty w zakładce Aplikacja mobilna.


Kliknij przycisk "Wyświetl QR", aby system mogł wygenerować kod i wyświetlić go na ekranie.

 Po umieszczeniu obiektywu aparatu na wysokości kodu, jeżeli aplikacja połączy się z systemem pojawi się przycisk "Podłącz system jERP!". Po kliknięciu przycisku aplikacja przeniesie Cię do sekcji logowania.