Konfiguracja modułu jERP™ - flota pojazdów

  • jFleet™ umożliwia wykorzystanie już zakupionych urządzeń GPS od azjatyckich producentów

admin_slowniki_flota_jerp.png

Konfiguracja modułu flota pojazdów zaczyna sie od słowników....

Cały proces konfiguracji systemu do pracy z modułem zarządzania flotą można podzielić na trzy etapy.

W pierwszym etapie koncentrujemy się na słownikach. Konfigurując słowniki będziemy musieli odnieść się do polityki wewnętrznej firmy gdzie mówi się o typach delegacji, sposobach rozliczania kosztów projektowych, ich alokacji czy rodzajach urządzeń montowanych w pojazdach.

Na drugim etapie możemy zdecydować się na import danych o posiadanych pojazdach, przeglądach, badaniach technicznych, kierowcach i użytkownikach, urządzeniach ODBII/GPS czy ubezpieczeniach.

W trzecim etapie instalujemy urządzenia w samochodach, drukujemy identyfikatory pojazdów do umieszczenia za szybą oraz zapisujemy w systemie jakie urządzenie jest zainstalowane w którym z nich. W przypadku gdy flota pojazdów udostępnia bez problemu informację o numerze VIN, system może samodzielnie zweryfikować które z urządzeń gdzie jest zainstalowane.

Mechanizmy konfiguracyjne umożliwiają integrację modułu flota z różnymi producentami urządzeń monitorujących OBDII GPS. Jeżeli Państwa firma zakupiła już azjatyckie urządzenia i ma możliwość ich konfigurowania to przy współpracy z nami można je zintegrować z systemem jERP™ jFleet™.