Rodzaje TTS BOX

Rodzaje TTS BOX

Słownik Rodzaje TTS BOX pozwala na wprowadzenie typów urządzeń GPS, które są/ będą wykorzystywane w naszej flocie. Do każdego typu urządzenia można określić status urządzenia parametry, przesyłane do systemu. Rodzaje informacji są uzależnione od urządzenie, jak i pojazdu (pola do wyboru są stałe).

Aby dodać nowy rodzaj TTS BOX, należy poprzez przycisk Dodaj dodać nowy rodzaj urządzenia, wybrać status urządzenia, parametry urządzenia.

Aby zmodyfikować istniejący już rodzaj TTS BOX, należy poprzez przycisk Edytuj zmienić dane.